Wij zijn een kleinschalig, huiselijk en professioneel kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Wij werken met ervaren pedagogisch medewerksters en hebben vaste gezichten op de groep.

Binnen ons kinderdagverblijf staat een goede en gezonde ontwikkeling van het kind centraal. Deze ontwikkeling vindt plaats in een veilige omgeving, die onze medewerkers verzorgen. Er heerst een pedagogisch klimaat waar ruimte is voor zowel groepsopvoeding als individuele ontplooiing. 

Bij Sam Sammie laten wij de kinderen Verkennen, Verwonderen en Experimenteren.

Door het volgen van de ontwikkeling van het kind sluiten pedagogisch medewerkers aan op de individuele behoeften van een kind. Tevens kan er door overleg met ouders worden afgestemd hoe aan wensen en behoeften van het kind tegemoet kan worden gekomen.

Buiten de dagelijkse verzorging hechten wij er veel waarde aan dat de omgeving een stimulans biedt voor de kinderen om zich zowel lichamelijk  als sociaal-emotioneel, creatief, taalvaardig en verstandelijk te ontwikkelen. Hiermee spelen we in op de natuurlijke drang van kinderen om zich te ontwikkelen. 

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze, in zijn eigen tempo en vooral naar eigen behoeften. Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen vinden wij het dan ook erg belangrijk een kind (zelf)vertrouwen en veiligheid te kunnen bieden.

De jarenlange ervaring van Sam Sammie vormt de basis van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan deze visie en hoe deze dus wordt vertaald naar de praktijk van alledag.

Ons beleid is gebaseerd op een goede balans in pedagogisch verantwoorde zorg en aandacht voor kinderen en natuurlijk  zoals nodig is, dienstverlening aan ouders.