Bij Sam Sammie staat het kind centraal


Wij zijn een kleinschalig, huiselijk en professioneel kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Wij werken met ervaren pedagogisch medewerksters en hebben vaste gezichten op de groep.


Wij vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen zichzelf te zijn en te ontwikkelen, ieder in hun eigen tempo.


Omdat geen kind hetzelfde is, zijn wij steeds op zoek naar wat ieder kind nodig heeft. Dit stelt ons in staat in de praktijk aan te sluiten bij de individuele behoeftes van ieder kind en zijn ontwikkeling. Hierdoor worden de kinderen zich bewust van hun eigen talenten en mogelijkheden en kunnen we u als ouder/verzorger ondersteunen bij de ontwikkeling van uw kind.


De jarenlange ervaring van Sam Sammie vormt de basis van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan deze visie en hoe deze dus wordt vertaald naar de praktijk van alledag.

Ons beleid is gebaseerd op een goede balans in pedagogisch verantwoorde zorg en aandacht voor kinderen en natuurlijk  zoals nodig is, dienstverlening aan ouders.