Zoals de wet het voorschrijft heeft Sam Sammie een klachtencommissie met daarbij behorend reglement. Alle ouders kunnen rechtstreeks, zowel mondeling als schriftelijk, contact opnemen met de klachtencommissie.

Bij Sam Sammie streven we wel naar een open relatie met de ouders waarbinnen problemen en klachten aan de orde gesteld kunnen worden. Ouders kunnen met vragen, opmerkingen en klachten altijd terecht bij de desbetreffende leidster en deze zal in overleg proberen de klacht te verhelpen.

Mondelinge klachten zullen altijd worden gerapporteerd aan de houder door degene die de klacht in ontvangst neemt.

De klachten commissie is te bereiken via email

of via de reguliere post aan Sam Sammie t.a.v. de klachten commissie.

Sam Sammie is, zoals de wet het voorschrijft sinds 1 januari 2016, ingeschreven bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Informatie over de Geschillencommissie Kinderopvang kunt u vinden op: www.degeschillencommissie.nl.

Alle informatie over de klachtencommissie en de Geschillencommissie Kinderopvang kunt u aanvragen op locatie.