Het leesbevorderingsproject voor de allerjongsten.

Het begint met lezen

Samen een boekje lezen – plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen – versterkt de band met een baby. En kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. We kunnen dus niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. Vanuit deze gedachte is BoekStart ontstaan: een programma dat kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders/begeleiders van boeken laat genieten, en het voorkomen van taal- en leesachterstanden.

Bij Sam Sammie is voorlezen een vast onderdeel in het dagprogramma. Met “BoekStart in de kinderopvang” bevorderen we het (voor)lezen, in samenwerking met de bibliotheek, deskundigheid van alle pedagogisch medewerksters en ouderbetrokkenheid.

Voor meer informatie over BoekStart kunt u terecht bij de bibliotheek of kijken op: www.boekstart.nl