De 0-2 groep is speciaal voor baby’s en dreumesen van 0 tot 2 jaar. In de babyvriendelijke ruimte kunnen ze nieuwsgierig en in eigen tempo de omgeving verkennen. Bij Sam Sammie hebben wij uitdagend speelgoed, afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Verder bieden wij allerlei ontwikkelingsgerichte activiteiten aan. Deze zijn aangepast aan de belevingswereld en behoeften van uw kind. Zo ontstaat er een mooie mix van spelen, uitdagen, leren en ontspannen.

We vinden het erg belangrijk dat er een rustige sfeer heerst op deze groep en dat de leidsters voldoende aandacht kunnen geven aan de baby’s en de zorg die zij nodig hebben.
Rust, ritme en herhaling zorgt bij een baby voor het gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen. Zo kan het de wereld om zich heen verkennen, ontdekkingen doen, vaardigheden oefenen, indrukken opdoen en verwerken.

Op de groep is de dagindeling nog zoveel mogelijk afgestemd op het ritme van de individuele kinderen en proberen we eet- en slaaptijden van thuis aan te houden. Dit wordt dagelijks met de ouders besproken. De ouders geven aan wanneer zij verwachten dat hun kind gevoed wordt en wanneer het moet slapen.
Een vaste volgorde, een vaste dagindeling en vaste gewoonten geven de baby veel steun, houvast en herkenning. Dit ritme is voor elke baby verschillend. Ritme geeft een klein kind de steun om zichzelf goed te ontwikkelen. In de thuissituatie zijn het de ouders die rust, ritme en regelmaat brengen. Bij Sam Sammie is de dag opgebouwd volgens een vast ritme dat is afgestemd op de thuissituatie.

Bij dreumesen is al meer sprake van een dagritme. We volgen wel het ritme van de kinderen maar er wordt vaker samen aan tafel gegeten en gedronken. Rond half tien gaan de kinderen aan tafel om iets te drinken en fruit te eten. Daarna worden alle kinderen verschoond en gaan de kinderen die twee keer slapen op bed.
Tegen half twaalf gaan we aan tafel om brood te eten. Na het eten gaan de kinderen die één keer slapen naar bed.
’s Middags tussen half drie en drie uur gaan we weer aan tafel om te drinken en groente te eten. Daarna worden de kinderen die twee keer slapen weer naar bed gebracht.
Rond half vijf gaan de dreumesen aan tafel die warm eten mee hebben van thuis.

We proberen met de baby’s en dreumesen zo vaak mogelijk naar buiten te gaan.  Als ze nog heel jong zijn dan nemen we ze vaak even op de arm mee naar buiten of kunnen ze bij goed weer spelen in de grondbox buiten liggen of spelen.
Zodra kinderen kunnen lopen spelen ze samen buiten met de peuters. Een groot voordeel van het delen van de buitenspeelruimte met de peuters is dat de dreumesen de leidsters en peuters alvast wat leren kennen. Zo verloopt de overgang naar de 2-4 groep soepeler omdat een kind de namen en gezichten al kent.
Ook bij minder weer gaan de dreumesen mee naar buiten. Bij Sam Sammie hebben we daarvoor speciale kruipbroekjes waarmee de dreumesjes warm en droog blijven.