Wij werken bij Sam Sammie met een klein team van ongeveer 10 pedagogisch medewerkers. Wij bieden vertrouwde en veilige gezichten en continuïteit in de opvang bij Sam Sammie.

Kinderopvang beschouwen wij als een professionele dienstverlening. De leidsters zijn zich bewust van de pedagogische uitgangspunten van Sam Sammie en dragen deze uit naar de kinderen en hun ouders. Zij beschikken over de vaardigheden die nodig zijn om de kinderen zowel individueel als in groepsverband te verzorgen en te begeleiden.

Opleidingseisen

De leidsters die bij Sam Sammie werken hebben een pedagogische beroepsopleiding gevolgd in het middelbare beroepsonderwijs die voldoet aan de opleidingseisen gesteld vanuit de CAO kinderopvang en de wet kinderopvang.

Verklaring goed gedrag

Alle leidsters (en stagiaires) die werkzaam zijn bij Sam Sammie, zijn in het bezit van een verklaring van goed gedrag afgegeven volgens de wet justitiële gegevens.

Continuïteit

De leidsters werken op vaste dagen en groepen, zodat u en uw kindje een vertrouwensband op kunnen bouwen met de leidsters en de continuïteit in de opvang wordt behouden.
Wanneer er een leidster ziek is of vrije dagen heeft, valt een andere vaste leidster in op de groep.

Stagiaires

Om aankomende beroepskrachten de kans te geven ervaring op te doen binnen de kinderopvang, is er een mogelijkheid dat er periodiek een stagiaire aanwezig is bij Sam Sammie. Zowel de kinderen als de stagiaire zelf hebben er belang bij vertrouwd te raken met elkaar. Alle activiteiten en werkzaamheden van de stagiaires gebeuren onder begeleiding van ervaren leidsters. Gedurende de stage worden de stagiaires boventallig ingezet. Dit houdt in dat het team van vaste leidsters wordt aangevuld met een stagiaire. De professionaliteit en de kwaliteit blijven hierdoor gewaarborgd. Sam Sammie is een door Calibris erkend leerbedrijf voor zorg en welzijn leerlingen tot niveau 4.

Teamuitstapje

Wij werken met een klein en vast team, dan is een heldere, open en eerlijke communicatie van groot belang. Om deze optimaal te houden ondernemen wij buiten de werkvloer, ook een studiedag met elkaar. 1 x per jaar organiseren we met het gehele team een leerzame en gezellige dag.