privacy-policy

Sam Sammie Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang erkent en respecteert het individuele recht op privacy. In onze privacy policy proberen wij zo helder mogelijk uiteen te zetten hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.


1. Inleiding
Indien u ons zelf persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld op een web formulier, per e-mail of op een inschrijfformulier, zullen wij die slechts gebruiken voor het doel waarvoor u die gegevens heeft verstrekt. Daaronder wordt in ieder geval begrepen contact met u opnemen teneinde u op de hoogte te brengen van ontwikkelingen waarvan wij vermoeden dat die voor u relevant zouden kunnen zijn.
 
2. Bewaring
Sam Sammie zal de gegevens waarvoor wij verantwoordelijke zijn niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld.
 
3. Wetgeving
In de Europese Unie is op het verwerken van persoonsgegevens richtlijn nr. 95/46/EG van 24 oktober 1995 (PbEG L 281) van toepassing. De richtlijn is te vinden op http://europa.eu.int. Deze richtlijn vormt de basis voor de wetgeving van de landen van de Europese Unie. Voor Nederland is dit de Wet Bescherming persoonsgegevens ("WBP"). De wettekst is te vinden op http://wetten.overheid.nl/.
 
4. Contact
Sam Sammie streeft ernaar een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen van ons privacy beleid. Indien u toch vragen of klachten heeft over het privacy beleid van Sam Sammie dan kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Sam Sammie is ook bereikbaar op het onderstaande adres:
Sam Sammie
Kastanjelaan 6
6666 AD  Heteren
Tel: 026-4461191
 
5. Veranderingen aan deze privacy policy
Sam Sammie behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de inhoud van deze privacy policy aan te brengen. Indien Sam Sammie deze privacy policy wijzigt en onze rechten om uw persoonsgegevens te verwerken worden uitgebreid, dan wordt u via onze website over deze veranderingen bericht en zullen wij dit bredere gebruik alleen toepassen op persoonsgegevens die verkregen zijn na de datum waarop deze privacy policy is veranderd.